Gianni Thoma – Partecipazione 21 Ottobre 2020

Vairano, 14 ottobre 2020


Gianni Thoma


È bello ricordarti com’eri.

Karen